ZÁKLADNÉ ÚDAJE

IČO: 37971832, DIČ: 2021877792, IČ DPH: SK2021877792 Skratka organizácie: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Adresa: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Plamen Kabaivanov (Riaditeľ)

Správna rada (členovia za majoritného zakladateľa)

  • Ing. Juraj Buzinkai - predseda Správnej rady
  • Ing. Marek Illéš - člen

Za zakladateľov nemocnice:

  • MUDr. Alena Kočalková - člen
  • MUDr. Gabriela Chowaniecová - člen
  • Mgr. Andrea Gálová - člen

Dozorná rada:

  • doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc., m.prof. - predseda
  • Ing. Stanislav Jahodka - člen
  • MUDr. Danica Pavlíková - člen

ČSOB (Bežný účet)

ČSOB (Bežný účet)

  • SK5675000000004008511428
Zameranie
Vedenie nemocnice

Riaditeľ nemocnice
MUDr. Plamen Kabaivanov

📞 037/ 6941 227
✉️ sekretariat@snzobor.sk

Námestník pre lekársku zdravotnú starostlivosť
MUDr. Daniel Magula, CSc.

📞 037/ 6941 287
✉️ sekretlzs@snzobor.sk

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Mgr. Zdenka Čavarová

📞 037/ 6941 287
✉️ cavarova@snzobor.sk

Ekonomicko-prevádzkový námestník
Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

📞 037/ 6941 182
✉️ svoboda@snzobor.sk

Vedúci referent kontroly a interných auditov
Katarína Martišková

📞 037/ 6941 132
✉️ martiskova@snzobor.sk