GERIATRICKÁ AMBULANCIA

lekár
MUDr. Jozef Weber, MPH

037/ 6941 288

lekár
MUDr. Alireza Norouzi

037/ 6941 258

lekár
MUDr. Danica Pavlíková

037/ 6941 288

sestra
Mgr. Zlatica Vargová

037/ 6941 288

Ordinačné hodiny:

Pon, Ut - 11:00 - 15:00
Pi - 8:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Odbery bio materiálu
7:00 - 8:00

Konzíliá na lôžkových oddeleniach
14:00 - 15:00

Konziliárna služba
Ut - 7:00 - 10:00
DSS Nitrava, Borinka, Viničky

Št - 13:00 - 15:00
SSSZ Mesta Nitry - Senior Zobor

Telefonická konzultácia
13:00 - 14:00