GERIATRICKÉ ODDELENIE

primár oddelenia
MUDr. Danica Pavlíková
037/ 6941 262

vedúca sestra
Mgr. Stanislava Čavojská
037/ 6941 285

Oddelenie
Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 189
Dokumentácia: 037/ 6941 288

lekár
MUDr. Veronika Bliščáková

037/ 6941 260

lekár
MUDr. Timotej Jaďuď

037/ 6941 260