ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

Poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu, s každodennou lekárskou vizitou.

primár oddelenia
MUDr. Alireza Norouzi
037/ 6941 258

vedúca sestra
Mgr. Ľudmila Balážová
037 6941 505

Oddelenie
Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 506
Dokumentácia: 037/ 6941 602

lekár
MUDr. Veronika Kolláriková

037/ 6941 224

lekár
MUDr. Terézia Jaďuďová

037/ 6941 224