ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Poskytujeme liečbu pacientom s ochoreniami pľúc, ktoré progredujú do štádia vyžadujúceho použitie postupov intenzívnej medicíny. Oddelenie má sedem lôžok. Tieto sú vybavené monitormi vitálnych funkcii, umelú pľúcnu ventiláciu zabezpečujeme modernými servoventilátormi. Špecializujeme sa na využitie metodiky neinvazívnej ventilačnej podpory

primár oddelenia
MUDr. Ingrid Garajová
037/ 6941 281

vedúca sestra
Bc. Jarmila Torišková
037/ 6941 216

Oddelenie
Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 233

lekár
MUDr. Peter Chlebo, PhD.

037/ 6941 210

lekár
prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

037/ 6941 210

lekár
MUDr. Ján Murgaš, PhD.

037/ 6941 210

lekár
MUDr. Mária Servátková

037/ 6941 210

lekár
MUDr. Daša Šabová, MPH

037/ 6941 210