AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE 2

lekár
MUDr. Magdaléna Palicová

037/ 6941 133

sestra
Terézia Bachanová

037/ 6941 128

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Konzultačné hodiny
13:30 – 15:00