AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 7

lekár
MUDr. Gabriela Košturiaková, MPH

037/ 6941 367

sestra
Mgr. Denisa Bencová

037/ 6941 367

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 12:00 - 13:00
Streda: 9:00 - 12:00
Piatok: 9:00 - 11:00

Streda: 13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky