AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

lekár
MUDr. Gabriela Chowaniecová

037/ 6941 126

lekár
MUDr. Helena Kuzmová

037/ 6941 126

sestra
Marta Lendelová

037/ 6941 126

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 9:30

Od 9:30 - 10:00 čas vyhradený pre pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19
(nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky alebo emailom)

10:00 - 12:00 vybavovanie administratívnej agendy