RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Oddelenie
RTG prac. I. - 037/ 6941 147
RTG prac. II - 037/ 6941 165

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky

primár oddelenia
MUDr. Jana Zeleňáková

037/ 6941 164

vedúci rádiologický technik
Bc. Gejza Horváth

037/ 6941 165 | 149